Producenci
Faktury

1. Sklep wystawia rachunek lub fakturę.

2. Sklep jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej zgodnie z ustawą o VAT.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT:

  1. Z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej w danym roku podatkowym (nie później jednak niż do 31 grudnia ) zwalnia się podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Jeśli podatnik rozpoczął w trakcie poprzedniego roku podatkowego dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących własnej działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych, limit wyznaczany jest w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym.
  2. Z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej zwalnia się dostawę towarów w systemie wysyłkowym (tj. pocztą lub kurierem), pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. Wymagane są zatem dokładne dane nabywcy, m.in. jego adres.
  3. Prowadzących sprzedaż w internecie obejmuje zwolnienie z podatku VAT, jeśli wartość ich sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 000 zł (a w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT-em w trakcie roku limit wynosi część 150 000 zł, która przypada na okres prowadzenia działalności gospodarczej w roku podatkowym). Nie są oni zobowiązani do składania deklaracji VAT i są zwolnieni z obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji VAT. Nadal jednak spoczywa na nich obowiązek wystawiania faktury, zgodnie z wymogami płatnika VAT.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl